ICACOR

Instalacións colexiais

Dependencias colexiais

Sede principal:

Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña
Enderezo: r/ Federico Tapia, 11, baixo. 15005 - A CORUÑA
Teléfono: 981 126 090. Fax: 981 120 480

Quenda de oficio e Servizo de Togas:

Enderezo: r/ Monforte, s/n. 4ª planta. (Edificio Novos Xulgados) 15007 - A CORUÑA
Teléfono: 981 185 179. Fax: 981 236 005

Delegacións

Delegación no Partido Xudicial de Betanzos

Delegado/a: Sr. D. Ramiro Andrés López Corral
Enderezo: r/ Valdoncel, 19-1º B
C.P.: 15300
Poboación: BETANZOS
Provincia: A CORUÑA
Teléfono: 981775087
Fax: 981775087

Delegación no Partido Xudicial de Carballo

Delegado/a: Sra. Dª. Asunción Blanco Regueiro
Enderezo: r/ Fomento, 9 - Entrechán esqda.
C.P.: 15100
Poboación: CARBALLO
Provincia: A CORUÑA
Teléfono: 981701658
Fax: 981758575

Delegacións nos Partidos Xudiciais de Corcubión e Muros

Delegado/a: Sra. Dª. María Monteagudo Romero. Tesoureira: Dª. María José Leis Espasandín
Enderezo: Curro da Praza, 2-Baixo
C.P.: 15250
Poboación: MUROS
Provincia: A CORUÑA
Teléfono: 981826309
Fax: 981825703

Delegación no Partido Xudicial de Noia

Delegado/a: Sr. D. José Manuel Blanco-Ons Fernández
Enderezo: rúa Xan de Estivadas, 14-1º
C.P.: 15200
Poboación: NOIA
Provincia: A CORUÑA
Teléfono: 981820121
Fax: 981820274

Delegación no Partido Xudicial de Riveira

Delegado/a: Sra. Dª. María Fernanda Álvarez Pérez
Enderezo: praza Uxío Novoneyra, 7 - Entrechán dta.
C.P.: 15960
Poboación: RIVEIRA
Provincia: A CORUÑA
Teléfono: 981870566
Fax: 981873410