ICACOR

17/12/2021 14:18 Antiguedade: 151 days

Nova Xunta de Goberno na Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación

Tras a celebración da última Sesión Plenaria, que tivo lugar o pasado día 16 de decembro de 2021, a Xunta de Goberno da Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación queda constituída da seguinte forma:

Presidente: Excmo. Sr. D. JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG
Vicepresidente: Excmo. Sr. D. FRANCISCO M. ORDÓÑEZ ARMÁN
Secretario Xeral: Excmo. Sr. D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ ÁLVAREZ
Bibliotecaria: Excma. Sra. Dña. MILAGROS Mª OTERO PARGA
Tesoureiro: Excmo. Sr. D. JESÚS PALMOU LORENZO
Vocal: Excmo. Sr. D. JOSÉ IGNACIO GARCÍA MORATILLA
Vocal: Excmo. Sr. D. JESÚS PINTOS URIBE