ICACOR

Soporte

Soporte RedAbogacía (Certificados ACA/Instalación-Configuración):

Teléfonos: 91 150 1003 / 93 014 1001

Configurar o equipo para o uso do certificado ACA e acceder a LexNet

Software ACA (Bit4id)

Certificados Raíz e Intermedios ACA

Firma electrónica de documentos

Sistemas Microsoft Windows:

Sistemas Mac OS:

Sistemas Unix/Linux:

Soporte LexNet Ministerio de Xustiza:

Web de soporte: http://lexnetjusticia.gob.es/contactolexnet

Descarga de LexNet-Escritorio: http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/consejos-lexnet

Manuais LexNet: http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/manuales

Microsite informativo con 30 videotutoriais: http://lexnetjusticia.abogacia.es

Web Informativa: http://lexnetjusticia.gob.es/ (Guías, manuais, etc.)

Mapa de Implantación de LexNet: http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/mapacomunicaciones

Protocolo para actuar en Comunidades Autónomas non incluidas no sistema Lexnet e que poseen sistema telemático propio de notificacións cos xulgados:
Guía CC.AA. non LexNet (PDF)

Manual de uso da APP de Notificacións (LexNet APP) *Non funciona desde 06/2018:
http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/71905/Manual_APPLEXNET_V3.pdf/98b07c56-b53e-40c7-af2e-d47e33b3f015

http://lexnetjusticia.gob.es/blog/-/blogs/y-otra-entrada-mas

Configurador de seguridade S.O. Windows: 7, 8, 8.1 y 10 (Java e Internet Explorer)*
Permite agregar automáticamente os sitios de confianza para LexNet (Descarga: configurador.zip)
*Require Microsoft NetFramework 2.0 (Se non está instalado pedirá a súa descarga e instalación)

Navegador Mozilla Firefox 5.1 (última versión que soporta java) aparte de Internet Explorer

Mac OS X Descarga
Linux i686 Descarga
Linux x86_64 Descarga

Java (Windows)

Descargue o instalador de 32 bits (x86) offline: https://java.com/es/download/manual.jsp

Durante o proceso de instalación, delle permiso ó asistente de Java para desinstalar automáticamente tódalas versións anteriores de java do seu equipo.

Aplicación Centinela Icacor para sistemas Android e Apple (iOS):

Documento de presentación e manual da aplicación (PDF). 

Aplicación para soporte remoto a petición do Colexio:

Descargue a aplicación AnyDesk, se así se lle solicita dende o Colexio, dende a seguinte ligazón: https://anydesk.es/

A aplicación execútase pero non queda instalada/residente no seu equipo.