ICACOR

Delegación en Bruxelas da Avogacía Española

A Delegación do CGAE en Bruxelas fundouse en 1994 co obxectivo de eliminar as distancias entre o avogado español e las Institucións europeas. Con este fin, a Delegación desenrola diferentes funcións ao servizo do avogado, dos Colexios de Avogados e da profesión xurídica á que representa.

As actividades principais da Delegación son:

  • Someter posicionamentos da Avogacía Española a las Institucións Europeas
  • Colaborar coas Avogacías e organizacións europeas e internacionais
  • Xestionar e asesorar en materia de proxectos europeos
  • Informar ós Avogados e Colexios de Avogados sobre a actualidade europea
  • Responder as consultas de carácter europeo procedentes dos cidadans, dos avogados e dos Colexios de Avogados de España
  • Recibir a grupos de avogados e a membros das Escolas de Prácticas Xurídicas
  • Orientar ós avogados españois que desexan prestar servizos en Bruxelas e aqueles inscritos no Barreau de Bruxelles

Así, a Delegación traballa ao servizo da Presidencia e dos concelleiros do CGAE, da Presidencia da Comisión de Relacións Internacionais e dos seus membros, da Xefatura e dos membros nomeados ante CCBE, da Secretaría Técnica do CGAE e de todos aqueles Colexios de Avogados e avogados que requiren o seu consello ou asistencia.

Acceder a páxina web (CGAE) da Delegación: http://www.abogacia.es/front-bruselas