ICACOR

Censo de Colexiados

Censo de Colexiados de toda España - Consello Xeral da Avogacía Española

https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados

Censo de Colexiados do ICA Coruña (Actualización diaria ás 00:00h)

Censo - ICA Coruña (Acceso exclusivo para colexiados)

Rexistro de Sociedades Profesionais

Lista de sociedades profesionais inscritas no Rexistro de Sociedades do Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña (PDF)