ICACOR

Servizo de Orientación Xurídica (S.O.X.): Protección a vítimas de violencia de xénero (protocolo)

Protocolo para a implantación da Orde de protección das vítimas de violencia de xénero (xeral) (PDF)

Protocolo de actuación para a atención ás vítimas en casos de violencia de xénero LO 1/2004, MPIVG (ICACOR 19/07/2016) (PDF)

Modelo de solicitude de Orde de protección (23/03/2013)  (PDF)

Enfoque de xénero na actuación letrada: Guía práctica para a Abogacía (PDF)

Guía de boas prácticas do avogado e avogada da muller vítima de violencia de xénero (PDF)

Lei 27/2003 do 31 de xullo, reguladora da Orde de protección das vítimas da violencia de xénero (PDF)

Medidas concretas en materia de seguridade cidadá, violencia de xénero e integración social dos estranxeiros (PDF)

Acordo da Xunta de Goberno: Partido Xudicial da Coruña (PDF)

Acórdase crear un Servizo de Asistencia Xurídica (quenda de oficio) específico en materia de violencia de xénero, que comezará a funcionar o 1 de xullo de 2005.

Acordo da Xunta de Goberno: Partido Xudicial de Betanzos (PDF)

Acórdase crear un Servizo de Asistencia Xurídica (quenda de oficio) específico en materia de violencia de xénero, que comezará a funcionar o 29 de xuño de 2005

Acordo da Xunta de Goberno: Partido Xudicial de Ribeira (PDF)

Acórdase crear un Servizo de Asistencia Xurídica (quenda de oficio) específico en materia de violencia de xénero, que comezará a funcionar o 19 de xullo de 2005