ICACOR

Sección de Dereito Tributario

Sección de Dereito Tributario

Presidente: Alberto García Ramos
Secretario: Antonio Abuín Porto

Acordo 25/5/2016

Visto o escrito presentado por vinte colexiados solicitando a creación dunha Sección de Dereito Tributario colexial, acórdase:
A)  Constituir a Sección de Dereito Tributario colexial.
B) Aprobar súas regras de funcionamento interno, a fin de que escomencen a súa actividade no seo do Colexio.
C) Comunicar a súa creación en circular colexial, a fin que os colexiados interesados poidan presentar a súa solicitude de adscripción á mesma.
D) Publicar todo aquilo na páxina web colexial.

Solicitude de creación da Sección de Dereito Tributario

Para descargar o documento (Ligazón PDF)

Estatutos da Sección de Dereito Tributario

Para descargar o documento (Ligazón PDF)