ICACOR

Sección de Dereito Laboral

Presidente: Don Antonio Fernández Chao

Secretario: Don Oscar Chouciño Landeira

Normas de funcionamento da Sección de Dereito Laboral.

Para descargar o documento (Ligazón PDF)