ICACOR

Sección de Dereito Civil de Galicia

Presidente: Dona María Elena García Señorans Álvarez

Secretario: Don José Ricardo Pardo Gato

Normas de funcionamento da Sección de Dereito Civil de Galicia.

Para descargar o documento (Ligazón PDF)