ICACOR

Sección de Compliance

Presidente: Don Juan Pablo Lerena Roca
Secretario: Alberto García Ramos

Normas de funcionamento da Sección de Compliance.

Para descargar o documento (Enlace PDF)