ICACOR

Delegacións

Delegación no Partido Xudicial de Betanzos

Delegado/a: Sr. D. Ramiro Andrés López Corral

Enderezo: r/ Valdoncel, 19-1º B

C.P.: 15300

Poboación: BETANZOS

Provincia: A CORUÑA

Teléfono: 981775087

Fax: 981775087

Delegación no Partido Xudicial de Carballo

Delegado/a: Sra. Dª. Asunción Blanco Regueiro

Enderezo: r/ Fomento, 9 - Entrechán esqda.

C.P.: 15100

Poboación: CARBALLO

Provincia: A CORUÑA

Teléfono: 981701658

Fax: 981758575

Delegación nos Paridos Xudiciais de Corcubión e Muros

Delegado/a: Sra. Dª. María Monteagudo Romero. Tesoureira: Dª. María José Leis Espasandín

Enderezo: Curro da Praza, 2-Baixo

C.P.: 15250

Poboación: MUROS

Provincia: A CORUÑA

Teléfono: 981826309

Fax: 981825703

Delegación no Partido Xudicial de Noia

Delegado/a: Sr. D. José Manuel Blanco-Ons Fernández

Enderezo: rúa Xan de Estivadas, 14-1º

C.P.: 15200

Poboación: NOIA

Provincia: A CORUÑA

Teléfono: 981820121

Fax: 981820274

Delegación no Partido Xudicial de Ribeira

Delegado/a: Sra. Dª. Juana María Briones Pouso

Enderezo: Praza Pablo Neruda, 6 - Entlo.

C.P.: 15960

Poboación: RIBEIRA

Provincia: A CORUÑA

Teléfono: 981873113

Fax: 981873113