ICACOR

Datos económicos

Orzamentos

Orzamentos correspondentes ao ano 2023

Orzamentos correspondentes ao ano 2022

Orzamentos correspondentes ao ano 2021

Orzamentos correspondentes ao ano 2020

Orzamentos correspondentes ao ano 2019

Orzamentos correspondentes ao ano 2018

Orzamentos correspondentes ao ano 2017

Orzamentos correspondentes ao ano 2016

Orzamentos correspondentes ao ano 2015

Orzamentos correspondentes ao ano 2014

Orzamentos correspondentes ao ano 2013

Orzamentos correspondentes ao ano 2012

Orzamentos correspondentes ao ano 2011

Orzamentos correspondentes ao ano 2010

Orzamentos correspondentes ao ano 2009

Orzamentos correspondentes ao ano 2008 

Orzamentos correspondentes ao ano 2007

Orzamentos correspondentes ao ano 2006

Orzamentos correspondentes ao ano 2005

Orzamentos correspondentes ao ano 2004

Orzamentos correspondentes ao ano 2003

Contas Anuais 2021

Contas Anuais 2021 e Memoria Explicativa

Contas Anuais 2020

Contas Anuais 2020 e Memoria Explicativa

Contas Anuais 2019

Contas Anuais 2019 e Memoria Explicativa

Contas Anuais 2018

Contas Anuais 2018 e Memoria Explicativa

Contas Anuais 2017

Contas Anuais 2017 e Memoria Explicativa

Contas Anuais 2016

Contas Anuais 2016 e Memoria Explicativa

Contas Anuais 2015

Contas Anuais 2015 e Memoria Explicativa

Contas Anuais 2014

Contas Anuais 2014 e Memoria Explicativa

Contas Anuais 2013

Contas Anuais 2013 e Memoria Explicativa

Contas Anuais 2012

Balance de Situación a 31/12/2012 

Conta de Pérdidas e Ganancias a 31/12/2012

Contas Anuais 2011

Balance de Situación a 31/12/2011

Conta de Pérdidas e Ganancias a 31/12/2011

Contas Anuais 2010

Balance de Situación a 31/12/2010

Conta de Pérdidas e Ganancias a 31/12/2010

Contas Anuais 2009

Balance de Situación a 31/12/2009

Conta de Pérdidas e Ganancias a 31/12/2009

Contas Anuais 2008

Balance de Situación a 31/12/2008 

Conta de Pérdidas e Ganancias a 31/12/2008

Contas Anuais 2007

Balance de Situación a 31/12/2007

Conta de Pérdidas e Ganancias a 31/12/2007

Contas Anuais 2006

Balance de Situación a 31/12/2006

Conta de Pérdidas e Ganancias a 31/12/2006

Contas Anuais 2005

Balance de Situación a 31/12/2005

Conta de Pérdidas e Ganancias a 31/12/2005

Contas Anuais 2004

Debido a que se produciu a renovación parcial da Xunta de Goberno, de conformidade co artigo 102 dos Estatutos Colexiais, sometéronse a auditoría as contas colexiais, mediante o informe emitido por persoa externa ao Colexio e habilitada legalmente.

Pois ben, tras a práctica da auditoría, emitiu informe a empresa Dyal Quality, Díaz Aledo Auditores y Consultores S.L. que aproba a contabilidade colexial sen salvidade ningunha.

Transcríbese literalmente o último punto do citado informe de auditoría: “Na nosa opinión, tendo en conta o salientado no parágrafo 3) anterior, as contas anuais do exercicio do 2004 adxuntas, expresan, en todos os aspectos significativos, a imaxe fiel do patrimonio e da situación financeira do Ilustre COLEXIO PROVINCIAL DE AVOGADOS DA CORUÑA”, ao 31 de decembro de 2004 e do resultado das súas operacións durante o exercicio anual terminado na dita data e conteñen a información necesaria e suficiente para a súa interpretación e comprensión adecuada, de conformidade con principios e normas contables xerais aceptados que gardan uniformidade cos aplicados no exercicio anterior.”

Balance de Situación a 31/12/2004

Conta de Pérdidas e Ganancias a 31/12/2004

Contas Anuais 2003

Balance de Situación a 31/12/2003

Conta de Pérdidas e Ganancias a 31/12/2003

Contas Anuais 2002

De conformidade co artigo 32.3. da Lei 11/2001, do 18 de setembro, de colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia, as presentes contas anuais foron sometidas a auditoría, desprendéndose que estas expresan, en todos os aspectos significativos, a imaxe fiel do patrimonio e da situación financeira do Ilustre Colexio provincial de Avogados da Coruña, ao 31 de decembro de 2002 e do resultado das súas operacións durante o exercicio anual terminado na devandita data e conteñen a información necesaria e suficiente para a súa interpretación e comprensión adecuada, de conformidade con principios e normas contables xeralmente aceptados que gardan uniformidade cos aplicados no exercicio anterior.

Balance de Situación a 31/12/2002

Conta de Pérdidas e Ganancias a 31/12/2002