ICACOR

Coordinación

Coordinadora do ICACOR: Dona María Digna Braña Iglesia

Coordinadora da Facultade: Dona María Victoria de Dios Viéitez