ICACOR

Comisión de formación

Decano do ICACOR: Don Augusto José Pérez-Cepeda Vila

Decano da Facultade de Dereito: Don José Antonio Seoane Rodríguez

Vocal: Don Jesús Angel Sánchez Veiga

Vocal: Don Gonzalo Barrio García

Vocal: Don Antonio Abuín Porto

Coordinadora do Mestrado do ICACOR: Dona María Digna Braña Iglesia

Coordinadora do Mestrado da Facultade de Dereito: Dona María Victoria de Dios Vieitez

Secretaria: Dona María Esther Rovira Sueiro