ICACOR

Portelo único

¿Qué é o portelo único?

O portelo único da Abogacía dispoñible en www.ventanillaunicaabogados.org é o portal que o Consello Xeral da Avogacía Española desenvolveu en colaboración cos 83 colexios de avogados de España, co fin de dar cumprimento aos requisitos e obrigas exigidos, tanto na Lei 17/2009 de 23 de novembro sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, como na Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.

O Portal de servicios www.ventanillaunicaabogados.org está integrado co Portelo Único do Ministerio da Presidencia www.eugo.es permitindo, a calquera cidadán que tivera accedido a este portal, continuar o trámite dende o portelo único da profesión seleccionada.