ICACOR

Oficina Atención ao Cidadán

Atención ao Cidadán:

Solicitude de información sobre procedementos xudiciais na Oficina de Atención ao Ciudadán (PDF)

O formulario pódese dirixir directamente ao correo electrónico cidadan-e-vitimas.coruna@justicia.es ou presentalo na Oficina do Colexio de Avogados sita no edificio dos Xulgados, que o enviará á Oficina de Atención ao Cidadán.